JAZYKOVÁ ŠKOLA MB
Partyzána Svobody 209
263 01 Dobříš
TELEFON:  737 446 911

Ceník

Uvedené ceny platí při předplacení balíčku 10lekcí.
Bez předplacení balíčku - 20 Kč příplatek na 1 lekci.
 
Pravidla omluvy studenta z lekce:
- Omluva z individuálních a twin lekcí je možná jen 1x za 10 týdnů = balíček 10lekcí a to nejméně 24 h předem → lekce se přesouvá na jiný termín.
- Při druhé a další omluvě v období 10 týdnů = balíček 10lekcí → lekce propadá a to i v případě nemoci či dovolené.
- V případě omluvy studenta méně než 24 h předem → lekce propadá. 
 
 
 INDIVIDUÁLNÍ kurz 
Snímek obrazovky 2024 02 07 161647 
 
 
 
 TWIN kurz - kurz ve dvojici 
Snímek obrazovky 2024 02 07 162418
 
 
 
 MINISKUPINY - kurz pro děti 
Snímek obrazovky 2023 07 26 210407
 
 
 
 SKUPINOVÝ kurz - kurz pro dospělé, děti 
  U skupinových kurzů se kurzovné platí pololetně.
Snímek obrazovky 2023 07 26 211916

 
 
 
 KOREKTURA českého jazyka 
korektura
 
 
 
 PŘEKLADY 
překlady