Jazyková škola MB
Partyzána Svobody 209
26301 Dobříš
Telefon:  737 446 911

Ceník

Uvedené ceny platí při předplacení balíčku 10lekcí. Bez předplacení balíčku - 20 Kč příplatek na 1 lekci.
 
 
 
Pravidla omluvy studenta z lekce:
- Omluva z individuálních a twin lekcí je možná jen 1x za 10 týdnů = balíček 10lekcí a to nejméně 24 h předem → lekce se přesouvá na jiný termín.  
- Při druhé a další omluvě v období 10 týdnů = balíček 10lekcí → lekce propadá a to i v případě nemoci či dovolené.
- V případě omluvy studenta méně než 24 h předem → lekce propadá.

 INDIVIDUÁLNÍ kurz 
 
                                  AJ, IJ, ŠJ, FJ, RJ                            NJ                                        
český lektor       
   420 Kč / 55 min       430 - 500 Kč * / 60 min
rodilý mluvčí     
   480 Kč / 55 min  

 * dle náročnosti


 
 TWIN kurz - kurz ve dvojici 
 
                                       AJ, IJ, ŠJ, FJ, RJ                
český lektor 460 Kč / 55 min
rodilý mluvčí 520 Kč / 55 min
 
 
 MINISKUPINY - kurz pro děti 
U miniskupin se kurzovné platí pololetně.
 
                                            děti 6-17 let                             děti 6-17 let
                                       (skupina 4 osoby)                    (skupina 3 osoby) 
český lektor          
   115 Kč / 45 min  
          140 Kč / 45 min

     
            
 
 SKUPINOVÝ kurz - kurz pro dospělé, děti 
U skupinových kurzů se kurzovné platí pololetně.
 
                                                      dospělí                   děti 6-8 let, 8-10 let
                                              (skupina 4-6 osob)           (skupina 5-7 osob)
český lektor          
   130 Kč / 55 min  
            95 Kč / 45 min
rodilý mluvčí (4-5 osob)
   240 Kč / 90 min  
          
 

 KOREKTURA českého jazyka 
 
 cena                                            
 1 NS (=1800 znaků)          70 Kč

 
 PŘEKLADY 
 
 cena                                                
 dle individuální domluvy s klientem