Jazyková škola MB
Partyzána Svobody 209
26301 Dobříš
Telefon:  737 446 911

Ceník

Uvedené ceny platí při předplacení balíčku 10ti lekcí. Bez předplacení balíčku - 20 Kč příplatek na 1 lekci.
 
Pravidla omluvy studenta z lekce:
- Omluva z individuálních a twin lekcí je možná jen 1x za každý kalendářní měsíc a to nejméně 24 h předem → lekce se přesouvá na jiný termín.  
- Při druhé a další omluvě v jednom kalendářním měsíci → lekce propadá.
- V případě nemoci s doložením lékařské zprávy → lekce nepropadá, je však nutno se omluvit nejméně 24 h předem.
- V případě dovolené studenta a omluvou 14 dní předem → lekce nepropadá.
- V případě omluvy studenta méně než 24 h předem → lekce propadá.

 
 INDIVIDUÁLNÍ kurz 
 
 CENA                                                                                   AJ, IJ, ŠJ                              NJ                            
studenti do 19let:           český lektor 
      320 Kč / 55 min
       350 Kč / 55 min
dospělí:                           český lektor
      340 Kč / 55 min
       350 Kč / 55 min
                                       rodilý mluvčí
      420 Kč / 55 min  
 
 
 TWIN kurz - kurz ve dvojici 
 
 CENA                                                                         AJ, IJ, ŠJ, NJ   
studenti do 19let:          český lektor
350 Kč / 55 min
dospělí:                          český lektor
370 Kč / 55 min
                                       rodilý mluvčí 450 Kč / 55 min
 
 
 SKUPINOVÝ kurz (skupinový kurz pro dospělé, skupinový kurz pro děti) 
 
 CENA                                                                    
český lektor 95 Kč / 55 min
rodilý mluvčí 200 Kč / 90 min
 
 
 KOREKTURA českého jazyka 

 CENA                                                            
1 NS (1 NS = 1800 znaků)
45 Kč
 
 
 PŘEKLADY 
 
 CENA                                                        
dle individuální domluvy s klientem