Jazyková škola MB
Partyzána Svobody 209
26301 Dobříš
Telefon:  737 446 911

Kurzy

 INDIVIDUÁLNÍ kurz 
Nabízíme Vám nejefektivnější formu výuky, kde je přítomen lektor a jeden student.
Výuka je vedena českým lektorem nebo rodilým mluvčím.
 
                                   AJ, IJ, ŠJ, FJ, RJ                            NJ                                        
český lektor       
   420 Kč / 55 min       430 - 500 Kč * / 60 min
rodilý mluvčí     
   480 Kč / 55 min  

 * dle náročnosti

 
 
 TWIN kurz - kurz ve dvojici 
Připravili jsme pro Vás zajímavou a neméně efektivní formu výuky ve dvojici za velmi přijatelnou cenu.
Velké plus twin kurzu je v tom, že studujete společně se svým kamarádem, kolegou nebo rodinným příslušníkem.
Výuka je vedena českým lektorem nebo rodilým mluvčím. Nabídnout Vám můžeme i výuku ve trojici, což je výhodné např. pro školáky. 
 
                                       AJ, IJ, ŠJ, FJ, RJ               
český lektor 460 Kč / 55 min
rodilý mluvčí 520 Kč / 55 min
 
 
 MINISKUPINY - kurz pro děti 
U miniskupin se kurzovné platí pololetně.
Nově jsme zařadili i kurz "miniskupiny". Časová dotace lekce je 45 min., právě proto je tento kurz vhodný zejména pro děti od 6-12 let.
Děti jsou ve velmi malé skupině a v průběhu 45 minut mohou soustředěně čerpat maximální porci angličtiny od proškoleného lektora/ky.
 
                                           děti 6-17 let                             děti 6-17 let
                                       (skupina 4 osoby)                    (skupina 3 osoby) 
český lektor          
   115 Kč / 45 min  
          140 Kč / 45 min

     
            
 
 SKUPINOVÝ kurz - kurz pro dospělé, děti 
U skupinových kurzů se kurzovné platí pololetně.
Tento kurz doporučujeme pro ty, kteří preferují výuku ve skupině a rádi se pobaví s ostatními studenty.
Všestranná a systematická výuka Vám pomůže s komunikací v angličtině v nejběžnějších situacích na cestách nebo v kanceláři.
Skupinový kurz je vhodný nejen pro dospělé. Skupinu tvoří maximálně 7 osob, u dětí máme i malé skupinky, což zajišťuje individuální přístup lektora.
Do kurzů je možné nastoupit během celého školního roku. Cena skupinových kurzů je více než přijatelná. 
 
                                                       dospělí                   děti 6-8 let, 8-10 let
                                              (skupina 4-6 osob)           (skupina 5-7 osob)  
český lektor          
   130 Kč / 55 min  
            95 Kč / 45 min
rodilý mluvčí (4-5 osob)
   240 Kč / 90 min  
            
 
 
 
 FIREMNÍ kurz 
V naší nabídce je výuka jazyků ve firmách, kurz probíhá dle domluvy s klientem.
 
 
 
 KOREKTURA českého jazyka 
Nabízíme Vám profesionální korektury českého jazyka.
Opravujeme všechny typy dokumentů, mezi které patří odborné texty, seminární, bakalářské a diplomové práce, texty pro webové stránky, informační a propagační materiály, publikace, odborné dopisy aj.
Gramatická i stylistická správnost je klíčová pro každý písemný projev, proto se s naší pomocí prezentujte bez chyb. 
 
 cena                                            
 1 NS (=1800 znaků)          70 Kč
 
 
 
 PŘEKLADY 
Potřebujete přeložit běžný nebo odborný text?
Naši lektoři či rodilí mluvčí Vám v tom rádi pomohou.
Překládáme z anglického a německého jazyka. 
 
 cena                                                
 dle individuální domluvy s klientem