JAZYKOVÁ ŠKOLA MB
Partyzána Svobody 209
263 01 Dobříš
TELEFON:  737 446 911

Kurzy

 INDIVIDUÁLNÍ kurz 
Nabízíme Vám nejefektivnější formu výuky, kde je přítomen lektor a jeden student.
Výuka je vedena českým lektorem nebo rodilým mluvčím. 
 
Kurz nabízíme v jazyce: anglickém, německém, italském, španělském, francouzském a ruském. S rodilým mluvčím možnost i "business english".
 
 
 
 TWIN kurz - kurz ve dvojici 
Připravili jsme pro Vás zajímavou a neméně efektivní formu výuky ve dvojici za velmi přijatelnou cenu.
Velké plus twin kurzu je v tom, že studujete společně se svým kamarádem, kolegou nebo rodinným příslušníkem.
Výuka je vedena českým lektorem nebo rodilým mluvčím.
Nabídnout Vám můžeme i výuku ve trojici, což je výhodné např. pro školáky.
 
Kurz nabízíme v jazyce: anglickém, německém, italském, španělském, francouzském a ruském.
 
 
 
 MINISKUPINY - kurz pro děti 
Nově jsme zařadili i kurz "miniskupiny". Časová dotace lekce je 45 min., právě proto je tento kurz vhodný zejména pro děti od 6-12 let.
Děti jsou ve velmi malé skupině a v průběhu 45 minut mohou soustředěně čerpat maximální porci angličtiny od proškoleného lektora/ky.
 
Kurz nabízíme v jazyce: anglickém. Pro děti 6-17 let - skupina 3 osoby.
 
 
 
 SKUPINOVÝ kurz - kurz pro dospělé, děti 
U skupinových kurzů se kurzovné platí pololetně.
Tento kurz doporučujeme pro ty, kteří preferují výuku ve skupině a rádi se pobaví s ostatními studenty.
Všestranná a systematická výuka Vám pomůže s komunikací v angličtině v nejběžnějších situacích na cestách nebo v kanceláři.
Skupinový kurz je vhodný nejen pro dospělé. Skupinu tvoří maximálně 7 osob, u dětí máme i malé skupinky, což zajišťuje individuální přístup lektora.
Do kurzů je možné nastoupit během celého školního roku. Cena skupinových kurzů je více než přijatelná.
 
Kurz nabízíme v jazyce: anglickém. Pro dospělé - skupina 4-6 osob, děti 6-8 let - skupina 5-7 osob.
 
 
 
 FIREMNÍ kurz 
V naší nabídce je výuka jazyků ve firmách, kurz probíhá dle domluvy s klientem.
 
 
 
 KOREKTURA českého jazyka 
Nabízíme Vám profesionální korektury českého jazyka.
Opravujeme všechny typy dokumentů, mezi které patří odborné texty, seminární, bakalářské a diplomové práce, texty pro webové stránky, informační a propagační materiály, publikace, odborné dopisy aj.
Gramatická i stylistická správnost je klíčová pro každý písemný projev, proto se s naší pomocí prezentujte bez chyb.
 
 
 
 PŘEKLADY 
Potřebujete přeložit běžný nebo odborný text?
Naši lektoři či rodilí mluvčí Vám v tom rádi pomohou.
Překládáme z anglického a německého jazyka.