Jazyková škola MB
Partyzána Svobody 209
26301 Dobříš
Telefon:  737 446 911

Pravidla OMLUVY Z LEKCE

 
 
 Pravidla OMLUVY STUDENTA z lekce 
 
- Omluva z individuálních a twin lekcí je možná jen 1x za každý kalendářní měsíc a to nejméně 24 h předem → lekce se přesouvá na jiný termín.  
- Při druhé a další omluvě v jednom kalendářním měsíci → lekce propadá.
- V případě nemoci s doložením lékařské zprávy → lekce nepropadá, je však nutno se omluvit nejméně 24 h předem.
- V případě dovolené studenta a omluvou 14 dní předem → lekce nepropadá.
- V případě omluvy studenta méně než 24 h předem → lekce propadá.